Sự kiện - gian hàng:

Danh bạ - Thông tin chi tiết:
 66
Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu (lào)
 
Gia Lai : bản Na Sược, Huyện Phu Vông, tỉnh Attapeu Lào
 
 
phuongtpb@attapeusugar.la
website: ttc.group
TC A tiền thân thuộc tập đoàn HAGL và được Tập đoàn Thành Thành Công mua lại vào tháng 9/2016 và thuộc ngành đường trong 06 nghành kinh doanh của TTC, thuộc Tổng Công ty nghành đường (CTy cổ phần đường Biên Hòa)

- Với diện tích mía gần 6.000.hecta
2019 HONDA ÔTÔ GIA LAI
2019 ĐỒNG PHỤC GIA LAI
Lên trên