Quy định


Quy chế hoạt động

Giới thiệu gialai24h.net

Quy trình đăng tin

Quy định khi đăng tin: TÌM VIỆC

Quy định khi đăng tin: Nhà đất, tuyển dụng, mỹ nghệ

Quy chế hoạt động

Cập nhật: 14/09/2022 20:26| 6.574


QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT GIALAI24H.NET

I.       Nguyên tắc chung

-        Mục đích, tôn chỉ: gialai24h.net là website tổ hợp các dịch vụ phục vụ nhu cầu trao đổi thông tin mua bán, quảng bá sản phẩm, tin tức tổng hợp, giải trí… hoạt động trên nguyên tắc phục vụ cộng đồng, mang lại thông tin có giá trị thiết thực cho người sử dụng, góp phần vào sự phát triển chung của xã hội. Tất cả mọi hoạt động của gialai24h.net tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

-        Thành viên (người sử dụng) của  sàn giao dịch TMĐT gialai24h.net là các thương nhân, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

-        Tất cả các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia gialai24h.net phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế quản lý của gialai24h.net.

-        Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các Thành viên của gialai24h.net. Mọi người tham gia giao dịch trên gialai24h.net có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế.

-        Bằng cách sử dụng (truy cập) gialai24h.net, người sử dùng được xem là đã đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được đặt ra trong Quy chế này, cũng như các điều khoản và điều kiện được ám chỉ và/hoặc bao hàm. Người sử dụng có quyền không sử dụng bất cứ thông tin hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua website gialai24h.net.

-        Các điều khoản và điều kiện trong Quy chế này sẽ điều khiển việc sử dụng các dịch vụ do gialai24h.net cung cấp và có giá trị trên trang web gialai24h.net và tất cả các trang web con (nếu có)

-        Tất cả thông tin và điều khoản sử dụng Quy chế này có thể được thay đổi bởi Ban quản trị gialai24h.net. Việc thay đổi Quy chế sẽ được gialai24h.net thông báo đến người sử dụng và cơ quan chức năng quản lý.

II.   Quy định chung

-        Tên gọi: Sàn giao dịch TMĐT gialai24h.net có thể được gọi tắt là website gialai24h.net.

-        Tên miền: Sàn giao dịch TMĐT gialai24h.net có tên miền là: http://gialai24h.net

-        Người dùng / khách hàng / thành viên: là thương nhân, tổ chức, cá nhân truy cập vào và/hoặc xem trang web gialai24h.net.

-        Người bán: là tên gọi chung cho thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin về việc cung cấp hàng hóa/ dịch vụ, quảng bá sản phẩm của mình trên gialai24h.net.

-        Người mua: là tên gọi chung cho thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua hoặc sử dụng hàng hóa/ dịch vụ/ sản phẩm được đăng tải bởi người bán trên gialai24h.net.

-        Hoạt động mua bán hàng hóa/ dịch vụ trên gialai24h.net phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

-        Người sử dụng tham gia giao dịch trên gialai24h.net tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch.

-        Người sử dụng tham gia giao dịch trên gialai24h.net phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

-        Bất kỳ người nào sử dụng các dịch vụ với tư cách đại diện cho các doanh nghiệp cam đoan rằng mình có thẩm quyền ràng buộc doanh nghiệp vào các điều khoản và điều kiện được đặt ra trong Quy chế.

-        gialai24h.net không bảo đảm truy cập vào các dịch vụ được liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn, và có thể có nhiều yếu tố can thiệp vào hoạt động của gialai24h.net nằm ngoài tầm kiểm soát của gialai24h.net.

-        gialai24h.net không bảo đảm về khả năng bán được hàng hóa, dịch vụ, không bảo đảm sự phù hợp với mục đích sử dụng, tiêu đề hay chất lượng của hàng hóa, dịch vụ mà người bán đăng tải trên gialai24h.net. Mọi chi tiết về chính sách bảo hành, đổi trả hàng của hàng hóa, dịch vụ mà người bán đăng tải do người bán chịu trách nhiệm.

-        Các đề mục và chú thích của Quy chế này được đưa vào chỉ nhằm mục đích thuận tiện trong tham khảo và không xác định, giới hạn, giải thích hoặc mô tả dưới bất kỳ hình thức nào phạm vi và quy mô của bất kỳ điều khoản nào trong Quy chế này.

-        Việc gialai24h.net không có hành động nào đối với vi phạm của người dùng sẽ không cấu thành sự từ bỏ của gialai24h.net đối với quyền hành động xử lý các vi phạm sau đó hoặc tương tự của người dùng khác.

 

III.            Quy trình giao dịch:

1)      Quy trình dành cho người bán hàng/đăng tin:

Người bán khi đăng tin rao vặt lên gialai24h.net phải cung cấp thông tin cá nhân gồm Tên liên hệ, địa chỉ, điện thoại và địa chỉ email cho gialai24h.net để người xem liên hệ hoặc xác nhận tin đăng trong trường hợp cần thiết.

Quy trình đăng tin:

+ Bước 1: Bấm vào nút “Đăng tin miễn phí” trên menu để vào trang Đăng tin

+ Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết vào biểu mẫu đăng tin, bao gồm: Tiêu đề, nội dung, danh mục đăng tin, hình ảnh kèm theo, tên liên hệ, địa chỉ, điện thoại, email.

+ Bước 3: Chuyển sang trang xem thử (xem trước) nội dung đã đăng, có thể quay lại để chỉnh sửa, hoặc chọn nút “Đăng tin” để hoàn thành.

Quy trình quản lý thông tin:

+ Tin rao vặt do người dùng đăng sẽ ở trạng thái ẩn, chỉ có ban quản trị gialai24h.net và chính người đăng được xem tin của mình.

+ Trong vòng 24h, ban quản trị sẽ kiểm duyệt nội dung tin đã đăng, nếu đảm bảo các quy định thì đánh dấu cho phép hiển thị tin trên trang chủ, nếu không ban quản trị sẽ gửi lại phản hồi cho người đăng dưới dạng tin nhắn gắn kèm theo tin đó.

+ Nếu tin rao vặt được chỉnh sửa bởi người đăng tin, thì sẽ trở về trạng thái ấn, và phải qua bước kiểm duyệt của ban quản trị trước khi được hiển thị.

2)      Quy trình dành cho người mua hàng:

-  Người mua tự tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên trang gialai24h.net và lựa chọn.

-  Người mua tự liên lạc với Người bán để thỏa thuận việc mua bán.

3)      Quy trình giao nhận vận chuyển:

-        Người mua và Người bán tự thỏa thuận việc giao nhận hàng và thanh toán với nhau.

4)      Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng:

-        Người mua và Người bán tự liên lạc với nhau qua thông tin được Người bán cung cấp khi đăng tin để xác nhận việc mua hàng hay hủy mua hàng.

5)      Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm: Người bán và Người mua tự thỏa thuận với nhau việc bảo hành và bảo trì sản phẩm

6)     Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

-        Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử gialai24h.net giữa Người mua và Người bán sẽ được hai bên tự giải quyết với nhau. Trong trường hợp tranh chấp đó đưa ra Cơ quan chức năng để giải quyết, gialai24h.net có trách nhiệm hỗ trợ bằng cách cung cấp thông tin liên quan đến các bên giao dịch, nếu Cơ quan chức năng có yêu cầu.

-        Người sử dụng có thể gửi khiếu nại thông qua văn bản, email, điện thoại, trực tiếp tại trụ sở gialai24h.net, hoặc thông qua “cơ chế thông báo tin quảng cáo sai sự thật” trên website về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được Người bán đăng tải trên gialai24h.net. Gialai24h.net có trách nhiệm tiếp nhận các khiếu nại, kiểm tra và xử lý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của gialai24h.net nhằm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, bảo vệ uy tín và hoạt động của gialai24h.net.

-        Mọi tranh chấp phát sinh giữa gialai24h.net và Người dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết.

-        Trình tự giải quyết tranh chấp, khiếu nại cụ thể:

o        Bước 1: Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, trước hết bên bị vi phạm sẽ liên lạc bên kia để khiếu nại, trao đổi và tìm ra phương pháp tự giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải.

o        Bước 2: Khi không giải quyết được qua thương lượng, hòa giải như trên, bên bị vi phạm tập hợp các chứng cứ như email, tin nhắn, tin rao trên gialai24h.net v.v… và liên lạc với gialai24h.net qua email gialai24h@gmail.com hoặc số điện thoại 0935.808.999 hoặc qua văn bản gửi đến Công ty TNHH Gialai24h địa chỉ 155/19 Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai.

o        Bước 3: Ban quản lý website sẽ có trách nhiệm cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ người khiếu nại trong phạm vi trách nhiệm của mình để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

o        Bước 4: Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền của mình, gialai24h.net sẽ đề nghị người bị vi phạm chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp này, gialai24h.net vẫn phối hợp hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất bên bị vi phạm.

 

IV.    Quy trình thanh toán

1)      Đối với hàng hóa, dịch vụ do Người bán đăng tải trên gialai24h.net:

-        Người Mua và Người Bán tự thỏa thuận việc thanh toán với nhau.

2)      Đối với các dịch vụ đăng tin Hot trên gialai24h.net:

-        Khách hàng thanh toán theo hình thức trực tiếp hoặc chuyển khoản.

§         Thanh toán qua ngân hàng: Khách hàng có thể sử dụng ATM, Internet Banking, hoặc nộp tiền mặt tại bất kỳ ngân hàng nào tại Việt Nam để thanh toán

+        Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai

+        Số tài khoản: 0291000199817

+        Tên chủ tài khoản: Trần Đức Minh

 

V.       Đảm bảo an toàn giao dịch

-        Gialai24h.net cam kết không ngừng nỗ lực xây dựng một môi trường giao dịch tiện lợi và an toàn cho người dùng. Tuy nhiên người dùng cần chủ động phòng ngừa bảo vệ quyền lợi của mình với các khuyến cáo sau:

§         Không bao giờ trả tiền trước cho người bán mà bạn không biết.

§         Không bao giờ gửi hàng hóa trước khi thỏa thuận thanh toán được hoàn tất.

§         Thông tin cá nhân hoặc số tài khoản ngân hàng do người bán cung cấp trên gialai24h.net không phải là cơ sở đảm bảo cho việc thanh toán an toàn và không có rủi ro.

§         Gialai24h.net không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin do Người bán và Người mua tự thỏa thuận, cũng như các hành vi của người tham gia giao dịch được thực hiện bên ngoài phạm vi kiểm soát của gialai24h.net.

-        Gialai24h.net xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

§         Khi đăng tin bán hàng trên gialai24h.net, thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: Tên liên hệ; địa chỉ, số điện thoại, Email, Mật khẩu (điền theo hướng dẫn của website).

§         Tin rao vặt của các thành viên được kiểm duyệt trước khi hiển thị công khai với người xem, đảm bảo tất cả các quy định đăng tin và ngăn chặn các thông tin thiếu minh bạch hoặc sai sự thật được biết.

§         Người xem có thể thông báo về nội dung quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ vi phạm quy chế, sai sự thật để Ban quản trị gialai24h.net kiểm tra và ngăn chặn.

§         Các hàng hóa, dịch vụ hoặc Người bán đã được gialai24h.net ghi nhận có dấu hiệu (hoặc đã từng) vi phạm quy chế, lừa đảo, sai sự thật… sẽ bị xử lý bằng biện pháp xóa bỏ hoặc từ chối cho phép đăng tin.

 

-        Về mặt kỹ thuật: gialai24h.net không tích hợp chức năng thanh toán trực tiếp, không bảo lãnh, bảo đảm thanh toán cho bất cứ hàng hóa, dịch vụ nào do bất cứ Người bán nào cung cấp, do đó việc bảo đảm an toàn giao dịch giữa Người bán và Người mua được thực hiện bên ngoài phạm vi chịu trách nhiệm của gialai24h.net.

 

VI.    Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

1.      Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

-        Thông tin cá nhân được thu thập bao gồm: Họ tên, địa chỉ, điện thoại, email, giới tính, ngày sinh, tên đăng nhập, mật khẩu:

-        Sử dụng để tạo tài khoản cá nhân trên website, bảo đảm việc xác thực người dùng trong trường hợp khách hàng cần đăng nhập vào tài khoản để quản lý các bài viết, dịch vụ liên quan đến tài khoản đó.

-        Sử dụng cho mục đích thống kê, phân nhóm đối tượng người sử dụng của website gialai24h.net, nhằm làm căn cứ để gialai24h.net có sự điều chỉnh, phát triển và phục vụ người sử dụng tốt hơn.

-        Mỗi tin rao vặt cần có thông tin liên hệ của người đăng tin kèm theo nội dung đã đăng, để người xem có thể liên lạc.

2.   Phạm vi sử dụng thông tin: thông tin cá nhân của khách hàng chỉ được sử dụng trong phạm vi của website gialai24h.net và các trang web con (nếu có)

3.      Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin cá nhân của khách hàng được lưu tối thiểu 01 năm trên máy chủ của website gialai24h.net, ngoại trừ các trường hợp:

-        Khách hàng là chủ thể của thông tin đó có yêu cầu website xóa bỏ thông tin, hoặc khách hàng tự xóa bỏ thông tin của mình thông qua tài khoản cá nhân trên website.

-        Cơ quan chức năng Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

-        Sự cố bất khả kháng về server khiến thông tin bị mất.

 

4.      Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng:

 

-        Cơ quan chức năng có thẩm quyền của Nhà nước yêu cầu

-        Ban quản trị website gialai24h.net

-        Tên, địa chỉ, điện thoại và email của người bán khi đăng tin là công khai để người mua có thể liên lạc với người bán, nên mọi người tham gia giao dịch đều có thể tiếp cận.

-        Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0935.808.999 hoặc 0935.808.992

-        Email: gialai24h@gmail.com

 

6.      Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình:

 

-        Thành viên có tài khoản cá nhân trên website gialai24h.net có thể đăng nhập vào trang cá nhân trên website để xem, chỉnh sửa, hoặc xóa các thông tin cá nhân của mình

-        Người tiêu dùng có thể yêu cầu Ban quản trị  gialai24h.net thực hiện việc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.

 

7.      Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân:

 

-        Gialai24h.net cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của khách hàng, việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người đó, trừ trường hợp pháp luật có qui định khác.

-        Gialai24h.net cam kết không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ 3, khi chưa có sự đồng ý của người đó.

-        Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng bị sự cố dẫn đến mất mát thông tin, gialai24h.net có trách nhiệm thông báo đến cơ quan chức năng kịp thời xử lý và thông báo cho khách hàng được biết trong vòng 24h.

-        Khách hàng không nên tiết lộ mật khẩu cho bất kỳ ai khác, không được ủy quyền hoặc cho phép bất cứ ai khác sử dụng tên và mật khẩu truy cập của mình vào bất cứ mục đích nào.

-        Việc tên và mật khẩu truy cập của khách hàng được sử dụng để truy cập và sử dụng trang web gialai24h.net sẽ được chúng tôi coi như chính khách hàng đó đã truy nhập và sử dụng dịch vụ bất kể việc tên và mật khẩu truy cập của khách hàng bị người khác sử dụng mà chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép.

-        Khi phát hiện ra bất cứ ai khác sử dụng tài khoản của mình để truy nhập và sử dụng  trên gialai24h.net, khách hàng cần:

+        Thông báo ngay lập tức cho Ban quản trị  gialai24h.net

+        Cung cấp cho  gialai24h.net các thông tin được yêu cầu

+        Thay đổi ngay mật khẩu truy nhập hoặc yêu cầu  gialai24h.net hỗ trợ thay đổi mật khẩu

-        Gialai24h.net hoặc các đại diện của mình, các nhân viên sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khách hàng nào về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót, gián đoạn, sự đúng lúc, tính hoàn thiện, sự xóa bỏ, nhược điểm, mất hiệu năng, virus máy tính, trục trặc đường liên lạc, sự thay đổi hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào, vì bất kỳ nguyên nhân gì, đối với bất kỳ thiệt hại nào.

 

VII.Quy định về đăng tin:

 

1. Tin rao vặt miễn phí:

- Việc đăng tin rao vặt trên gialai24h.net là hoàn toàn miễn phí. Gialai24h.net giữ quyền đồng ý hoặc từ chối cho phép tin được hiển thị nếu phát hiện vi phạm Quy chế và sẽ thông báo đến người đăng tin.

- Người sử dụng cam kết không sử dụng dịch vụ của gialai24h.net vào những mục đích bất hợp pháp.

- Tin rao vặt đăng trên gialai24h.net yêu cầu có tiêu đề, nội dung, thông tin liên hệ đầy đủ, rõ ràng, được viết bằng tiếng Việt có dấu

 

Những tin sau sẽ không được duyệt hiển thị, có thể bị xóa mà không cần báo trước:

 

+  Tiêu đề, nội dung hay bất cứ thành phần nào của tin có từ ngữ hoặc hình ảnh vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục, có tính chất khiêu dâm, phỉ báng, kích động.

+ Đưa thông tin liên quan đến các vẫn đề tôn giáo, chính trị, vùng miền, sắc tộc...

+ Đăng thông tin sai sự thật, không chính xác hoặc sai lệch.

+ Liên quan đến hàng giả, hàng hóa do phạm tội mà có, hoặc bất kỳ hành vi lừa đảo nào khác.

+ Vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, tên thương mại, thiết kế, bí mật thương mại, thông tin mật, bí quyết sản xuất, đặc quyền kế nghiệp, quyền riêng tư hoặc công khai của bất kỳ bên thứ ba nào.

+ Chứa hoặc phát tán virus hoặc bất cứ chương trình máy tính nào khác có thể gây hư hỏng, can thiệp bất lợi, có dấu hiệu chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ thông tin hệ thống, dữ liệu hay thông tin cá nhân nào.

+ SPAM: Đăng nhiều tin có nội dung trùng hoặc gần giống nhau, lặp đi lặp lại nhiều lần liên tiếp, tin rác.

+ Đăng tin mang tính quảng cáo hoặc lôi kéo thành viên cho diễn đàn hoặc website khác mà chưa có sự đồng ý của gialai24h.net. (Nếu có nhu cầu quảng bá, đặt link đến website khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận phương án phù hợp)

+  Tin đăng có thể gây ra tranh chấp pháp lý, ảnh hưởng không tốt đến lợi ích, hoạt động của gialai24h.net

 Tin nhận được nhiều phản hồi không tốt từ người xem.

 

- Không được khuyến khích các tin đăng thuộc lĩnh vực sau :

 Bán hàng đa cấp.

 Bán, đầu cơ sim số (nếu đồng ý chúng tôi sẽ thu phí trên mỗi đầu SIM)

 

- Không đăng tin quảng cáo Rượu do Rượu là sản phẩm nằm trong danh mục quảng cáo có kiểm soát của nhà nước nhằm hạn chế nhu cầu sửa dụng tiến tới kiểm soát và giảm mức cung cấp để giảm tỷ lệ mắc bệnh cũng như chết vì rượu. Quy định và Luật về quảng cáo rượu

+ Thông tư 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 (Mục 2)

+ Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 áp dụng từ ngày 01/01/2013 được ban hành ngày 21/06/2012 (Điều 7)

+ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về Sản xuất và kinh doanh rượu (Điều 22)

 

2. Tin Hot:

- Tin Hot là tin rao vặt có thu phí, nội dung cần bảo đảm các quy định về đăng tin rao vặt ở trên.

- Tin Hot được thể hiện nổi bật hơn tin bình thường.

- Tin Hot được hiển thị ở vị trí trên cùng của danh sách tin rao vặt ở Trang chủ và các trang con.

- Nếu số lượng tin Hot được đăng ký nhiều hơn số dòng hiển thị dành cho tin Hot được quy định (vd: 20 dòng, tùy thời điểm bố cục trang web sẽ có sự điều chỉnh), thì các tin Hot được hiển thị với thứ tự ngẫu nhiên trong phạm vi số dòng cho phép, theo mỗi lần người xem truy cập.

- Mức phí: 100.000đ/1 tin/ 1 tháng (một trăm ngàn đồng cho mỗi tin trong một tháng)

- Cách thức đăng ký tin Hot:

Bước 1: khách hàng đăng tin miễn phí như bình thường

Bước 2: khách hàng thanh toán mức phí tương ứng với thời gian muốn đăng tin Hot, tại địa chỉ giao dịch của gialai24h.net, hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Bước 3: Ban quản trị gialai24h.net sẽ cung cấp dịch vụ tin Hot cho tin rao vặt mà khách hàng thông báo, xuất phiếu thu cho khách hàng.

 

VIII.      Quản lý thông tin xấu

-        Người sử dụng cam kết không sử dụng dịch vụ của gialai24h.net vào những mục đích bất hợp pháp.

-        Tin rao vặt đăng trên gialai24h.net yêu cầu có tiêu đề, nội dung, thông tin liên hệ đầy đủ, rõ ràng, được viết bằng tiếng Việt có dấu

-        Những tin sau sẽ không được duyệt hiển thị, có thể bị xóa mà không cần báo trước:

§         Tiêu đề, nội dung hay bất cứ thành phần nào của tin có từ ngữ hoặc hình ảnh vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục, có tính chất khiêu dâm, phỉ báng, kích động.

§         Tin liên quan đến các vẫn đề tôn giáo, chính trị, vùng miền, sắc tộc...

§         Tin đăng thông tin sai sự thật, không chính xác hoặc sai lệch.

§         Tin liên quan đến hàng giả, hàng hóa do phạm tội mà có, hoặc bất kỳ hành vi lừa đảo nào khác.

§         Vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, tên thương mại, thiết kế, bí mật thương mại, thông tin mật, bí quyết sản xuất, đặc quyền kế nghiệp, quyền riêng tư hoặc công khai của bất kỳ bên thứ ba nào.

§         Chứa hoặc phát tán virus hoặc bất cứ chương trình máy tính nào khác có thể gây hư hỏng, can thiệp bất lợi, có dấu hiệu chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ thông tin hệ thống, dữ liệu hay thông tin cá nhân nào.

§         Tin nhận được nhiều phản hồi không tốt từ người xem.

§         Tin đăng có thể gây ra tranh chấp pháp lý, ảnh hưởng không tốt đến lợi ích, hoạt động của gialai24h.net

-        Gialai24h.net có quyền rà soát thường xuyên các hoạt động đăng tin trên mạng bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi đăng sai sự thật, vi phạm quy chế hoặc lừa đảo sẽ bị xử lý theo quy chế này và pháp luật Việt Nam.

-        Gialai24h.net có quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ dịch vụ cung cấp cho Người dùng ngay lập tức mà không cần báo trước nếu Người dùng có hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Đối với các hành vi lừa đảo Công ty có quyền cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

IX.          Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

-        Gialai24h.net luôn cố gắng nâng cao chất lượng dịch vụ Sàn giao dịch TMĐT và có trách nhiệm khắc phục các sự cố như: lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet… Nhằm duy trì hoạt động ổn định, liên tục, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thành viên.

-        Trường hợp người dùng phát hiện xảy ra lỗi kỹ thuật trên gialai24h.net khiến thành viên không sử dụng được dịch vụ, thành viên có thể thông báo cho Ban quản trị gialai24h.net để chúng tôi kịp thời khắc phục sự cố thông qua số điện thoại Hotline 0935.808.999 hoặc qua email: gialai24h@gmail.com.

-        Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật do nguyên nhân bất khả kháng (thiên tai, bão lụt, khủng bố, cơ quan Nhà nước dừng hoạt động của website... ), gialai24h.net được quyền ngừng cung cấp dịch vụ với người sử dụng mà không phải chịu phạt. Khi đó các khoản phí mà khách hàng đã thanh toán cho gialai24h.net (nếu có) sẽ được hoàn trả tương ứng với phần dịch vụ còn lại chưa được thực hiện.

-        Trường hợp website bị gián đoạn trên diện rộng do bị tấn công từ chối dịch vụ (ddos) hoặc do sự cố của đơn vị cung cấp dịch vụ máy chủ, thì gialai24h.net sẽ có trách nhiệm bù lại phần thời hạn dịch vụ bị gián đoạn cho khách hàng ngay sau khi sự cố được khắc phục.

 

X.        Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT Gialai24h.net 

1.     Quyền của Ban quản lý website TMĐT Gialai24h.net

a.       Gialai24h.net có quyền từ chối cung cấp dịch vụ đối với các nội dung thông tin hoặc hành vi vi phạm các quy định đã được công bố trên gialai24h.net.

b.      Gialai24h.net có quyền tạm khóa hoặc chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên, và sẽ thông báo đến thành viên đó, trong trường hợp thành viên có hành vi vi phạm các quy định của gialai24h.net.

c.       Gialai24h.net có quyền chấm dứt quyền thành viên và các dịch vụ mà thành viên đang sử dụng, trong trường hợp phát hiện thành viên có hành vi vi phạm pháp luật, bị khởi tố, hoặc có hành vi giả mạo, lừa đảo, gây thiệt hại cho uy tín của gialai24h.net, hoặc hành vi có thể gây ra trách nhiệm pháp lý cho gialai24h.net.

d.      Các khoản phí mà thành viên hoặc khách hàng đã thanh toán cho gialai24h.net trong trường hợp bị gialai24h.net chấm dứt cung cấp dịch vụ sẽ được gialai24h.net hoàn trả tương ứng với phần dịch vụ mà chưa được sử dụng hết.

e.       Gialai24h.net giữ bản quyền sử dụng các dịch vụ của mình, bao gồm và không giới hạn các biểu tượng tự thiết kế, các nội dung thông tin do người dùng đăng tải trên website gialai24h.net. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

f.       Gialai24h.net có quyền thay đổi bảng giá dịch vụ, phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo từng giai đoạn phù hợp với hoạt động của gialai24h.net và sẽ thông báo đến khách hàng trước thời hạn thay đổi tối thiểu là 30 ngày.

 

2.      Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý website TMĐT Gialai24h.net

a.       Gialai24h.net có trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch thương mại điện tử đảm bảo chất lượng hoạt động, bao gồm: nghiên cứu và xây dựng mã nguồn, chi trả chi phí sử dụng tên miền và máy chủ kết nối internet, đội ngũ nhân viên hỗ trợ và tư vấn khách hàng, đội ngũ kỹ thuật, xây dựng chính sách hoạt động, cung cấp các công cụ và tiện ích cho người sử dụng tham gia vào Sàn giao dịch.

b.      Gialai24h.net có trách nhiệm đăng ký, bổ sung các giấy phép từ cơ quan chức năng để đảm bảo Sàn giao dịch thương mại điện tử hoạt động đúng theo quy định của pháp luật.

c.       Gialai24h.net có trách nhiệm thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ, theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP

d.      Có trách nhiệm lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

e.       Có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

f.       Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

g.       Có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra các thông tin phản ảnh, khiếu nại từ người mua về hàng hóa/ dịch vụ do người bán đăng tải. Gialai24h.net có trách nhiệm yêu cầu người bán giải trình về các khiếu nại nếu xét thấy hợp lý, có biện pháp xử lý hoặc ngăn chặn trong phạm vi quyền hạn của gialai24h.net.

h.      Gialai24h.net có trách nhiệm xúc tiến quảng bá, tiếp thị Sàn giao dịch thương mại điện tử trong khả năng của mình để Sàn giao dịch ngày càng phát triển và mở rộng, giúp cho hàng hóa/ dịch vụ của người bán được tiếp cận với khách hàng hiệu quả nhất.

i.        Trường hợp bất khả kháng (thiên tai, bão lụt, khủng bố, cơ quan Nhà nước dừng hoạt động của website... ), gialai24h.net được quyền ngừng cung cấp dịch vụ với người sử dụng mà không phải chịu phạt. Khi đó các khoản phí mà khách hàng đã thanh toán cho gialai24h.net (nếu có) sẽ được hoàn trả tương ứng với phần dịch vụ còn lại chưa được thực hiện.

j.        Trường hợp website bị gián đoạn trên diện rộng do sự cố của đơn vị cung cấp dịch vụ internet, thì gialai24h.net sẽ có trách nhiệm bù lại phần dịch vụ bị gián đoạn cho bên khách hàng ngay sau khi sự cố được khắc phục.

 

XI.  Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia website Gialai24h.net

1.      Quyền của Thành viên website TMĐT Gialai24h.net

a.       Người dùng có thể đăng tin trên trang gialai24h.net nếu thỏa mãn các yêu cầu của trang web đặt ra.

b.      Người dùng có quyền tự do mua bán với nhau các mặt hàng dịch vụ phù hợp với quy định của gialai24h.net và pháp luật Việt Nam hiện hành.

c.       Người sử dụng có quyền đóng góp ý kiến cho gialai24h.net trong quá trình hoạt động bằng các hình thức thông qua văn bản, email, điện thoại hoặc trực tiếp góp ý.

d.      Người mua có quyền khiếu nại người bán nếu chất lượng hàng hóa dịch vụ không đảm bảo, gialai24h.net sẽ tiếp nhận khiếu nại và kiểm tra, xử lý trong phạm vi quy định và quyền hạn của mình.

e.       Người sử dụng có quyền yêu cầu cơ quan chức năng bảo vệ quyền lợi nếu bị xâm phạm.

 

2.      Nghĩa vụ của Thành viên website TMĐT Gialai24h.net

a.       Người dùng tham gia giao dịch trên gialai24h.net có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế. Người dùng phải đọc Quy chế này và các Quy định công bố trên trang gialai24h.net trước khi đăng tin.

b.      Người dùng phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình và tự chịu mọi rủi ro trong quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ được đăng tải trên gialai24h.net.

c.       Người dùng phải đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin cá nhân và thông tin về hàng hóa, dịch vụ mà mình cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử gialai24h.net, và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đó.

d.      Người dùng phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử gialai24h.net..

e.       Người dùng cam kết không sử dụng dịch vụ của gialai24h.net vào những mục đích bất hợp pháp như lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin, phá hoại, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống của gialai24h.net hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, thu lợi bất chính. Nếu vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu biện pháp xử lý theo quy chế của gialai24h.net.

f.        Người dùng phải chịu trách nhiệm bảo mật, lưu trữ thông tin và hoạt động giao dịch dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên cần thông báo kịp thời cho gialai24h.net về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ 3 để chúng tôi xử lý.

g.       Người dùng không được sao chép, truyền bá, phân phối hay cung cấp các hình ảnh, biểu tượng và tên riêng của gialai24h.net khi chưa có sự đồng ý của gialai24h.net.

h.      Người dùng không được tuyên truyền, phổ biến các thông tin có nội dung gây hại đối với uy tín và hoạt động của gialai24h.net.

i.        Người dùng tại mọi thời điểm đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho gialai24h.net, công ty sở hữu, các công ty con, các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, nhà cung cấp, đại lý hay bên được nhượng quyền của gialai24h.net không bị thiệt hại từ bất kỳ hành động, yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, kiện tụng, chi phí, trách nhiệm hay phí tổn nào (bao gồm các chi tiêu và chi phí pháp lý hợp lý) mà gialai24h.net phải chịu hay chi trả, trực tiếp hoặc gián tiếp, do hoặc phát sinh từ hành động vi phạm Quy chế này của Người dùng (bao gồm các tài liệu được đề cập), hoặc phát sinh từ hành động vi phạm bất kỳ luật nào hay quyền lợi của một bên thứ ba của Người dùng.

j.        Trong trường hợp có tranh chấp giữa người mua và người bán trong giao dịch liên quan đến hàng hóa, dịch vụ được đăng tải trên gialai24h.net, người dùng đồng ý miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với công ty TNHH Gialai24h, các công ty con, các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, nhà cung cấp, đại lý hay bên được nhượng quyền của Công ty tới phạm vi tối đa cho phép bởi pháp luật đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, phí tổn, chi phí và thiệt hại (thực tế và mang tính hậu quả) nào thuộc tất cả các loại và tính chất, đã biết và chưa biết, có ngờ tới và không ngờ tới, được tiết lộ và không được tiết lộ (bao gồm các chi phí pháp lý) phát sinh từ hoặc có liên quan đến các tranh chấp đó theo bất kỳ cách nào.

 

XII.   Điều khoản áp dụng

-          Quy chế này sẽ được quản lý bởi và hiểu theo luật pháp Việt Nam, và phải tuân theo sự phán quyết không độc quyền của tòa án Việt Nam.

-          Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử giữa Người Mua và Người Bán sẽ được hai bên phải tự giải quyết với nhau. Website gialai24h.net có cơ chế thông báo tin quảng cáo không nghiêm túc. Nếu xác định rõ Người bán có hành vi vi phạm, gialai24h.net có quyền xử lý theo quy chế này.

-          Mọi tranh chấp phát sinh giữa gialai24h.net và người dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.

-          Công ty có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch TMĐT cho các thành viên biết. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và có hiệu lực thi hành, có nghĩa là thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

 

XIII.      Điều khoản cam kết

Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch/website TMĐT Gialai24h.net:

·         Sàn giao dịch/Website Thương mại điện tử Gialai24h.net

·         Địa chỉ: Tổ 4 phường Iakring, TP.Pleiku, Gia Lai.

·         Điện thoại: 0935.808.999 – 0935.808.992

·         Email: gialai24h@gmail.com

 


Lên trên