Sự kiện - gian hàng:

Danh bạ - Thông tin chi tiết:
 44
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN
 
Bình Định : 99 Tây Sơn, P.Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, BĐ
 
 
pisico@pisico.com.vn
website: www.pisico.vn
PISICO hoạt động các lĩnh vực:
- Trồng rừng; khai thác, chế biến gỗ từ rừng trồng.
- Sản xuất kinh doanh và thương mại sản phẩm gỗ trong nhà và ngoài trời; dăm gỗ nguyên liệu giấy
- Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật
- Kinh doanh dịch vụ Truyền hình Cáp
2019 HONDA ÔTÔ GIA LAI
2019 ĐỒNG PHỤC GIA LAI
Lên trên