Sự kiện - gian hàng:

Danh bạ - Thông tin chi tiết:
 45
Cửa hàng U-Sonic
 
Gia Lai : 89 Nguyễn An Ninh
 
 
Dqhmecen17@gmail.com
Chuyên cung cấp và tư vấn thiết bị điện công nghiệp của Mitsubishi: Khởi động từ(MC), Relay nhiệt(TN), MCB, MCCB, Biến tần(Inverter), Khởi động mềm(SSR),....
Thiết kế các bộ điều khiển tự động dùng: PLC, Vi điều khiển,...
2019 HONDA ÔTÔ GIA LAI
2019 ĐỒNG PHỤC GIA LAI
Lên trên